Вопрос посетителя 'Владимир Перец' №16761

 
Владимир Перец, Ужгород

Вопрос:

Здравствуйте доктор!
На данный момент мой отец находится в кардиореанимации ЗОКД г. Ужгорода.
Есть ли возможность на данный момент оперировать его?
Я высылаю Вам последнюю выписку.
Іршавська РЛ
кардіологічне відділення

Виписка-епікриз з історії хвороби №3690

ПЕРЕЦ Іван Федорович, 10.06.1953р.н.,
вул. Миру, 59, с. Липецька Поляна, Хустського р-ну, не працює, інвалід ІІ групи.

Знаходився на стаціонарному лікуванні з 01.04.09р.(07:35) по 13.04.09р.

Діагноз: ІХС. Гострий інфаркт міокарда в ділянці нижньої стінки лівого шлуночка та передньої стінки, підгостра стадія. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса. Атеросклеротичний кардіосклероз. Критичний стеноз гирла аорти, СН ІІБ ст.. Застійна правобічна н/д пневмонія, ЛН ІІ ст.. Абсцес препателярної бурси лівого колінного суглобу. Реактивна гіперглікемія.

Скарги при поступленні: виражений, різкий, пекучий, давʼячий, постійного характеру біль в ділянці серця зліва та за грудиною, що іррадіює в ліву руку; задишка, страх смерті, сухість в роті, виражена загальна слабість.
Ан. хвороби: 01.04.09р. близько 06:30 за к.ч. відчув різкий давʼячий біль за грудиною і наростаючу задишку. В 07:35 за к.ч. госпіталізований в реанімаційне відділення Іршавської РЛ.
Ан. життя: хв. Боткіна, туберкульоз, вен. захворювання - заперечує. Алергологічно стабільний. Спадковість ускладнена по гіпертонічній хворобі за материнською лінією. Комісований з армії по ревматизму. Вперше ГХ діагностовано в 1990 році. З 2006 року знаходився на постійному лікуванні і «Д»-нагляді в ЗОКД м. Ужгорода. Діагностовано стеноз гирла аорти, аортальну недостатність ІІ ст., СН ІІб; ГХ ІІ ст., кризовий перебіг. 22.10.08р. визнаний інвалідом ІІ гр. Без шкідливих звичок.
Об'єктивно: Загальний стан незадовільний, важкий, ускладнений вираженим больовим синдромом. Кардіогенний шок. Свідомість ясна. Нормостенічної тілобудови, худощавої статури. Шкірні покриви обличчя бліді, жовтушно-сірого відтінку, акроціаноз. На тілі виражене потовиділення. Температура тіла – 37.1°С. Язик – чистий, сухий. Периферичні лімфовузли не збільшені. Дихання – везикулярне, ослаблене в нижніх відділах, хрипи відсутні, ЧД≈24'. Серцева діяльність аритмічна за рахунок екстрасистолій, тони приглушені. Грубий систолічний шум у всіх точках з максимумом над аортою. АТ=160/120мм.рт.ст., Ps= 83уд'. Живіт – м’який, не болючий. Печінка збільшена, виступає за нижній край ребра на 3 – 4 см, при глибокій пальпації болюча. Селезінка не пальпується. С-м Пастернацького «від'ємний» з обох сторін. Сечовиділення часте, вільне, в задовільній кількості.
Больовий синдром знято морфія гідрохлоридом 1% – 1.0 мл в/в стр..

Лабораторно-клінічне обстеження:
1. При поступленні:
ЕКГ (01.04.09/07:36) Ритм синусовий, ЧСС=85уд', вузлова екстрасистолія. ГІМ в ділянці задньої стінки ЛШ на фоні повної блокади л.н.п. Гіса, гострий період. В ІІІ комплекс rSR' з елевацією ST на 3 мм, двофазним зубцем Т +/–. В AVF комплекс QRS типу rss'R' з елевацією ST на 2 мм з позитивним зубцем Т. В І, V2, V3, V4, V5, V6, депресія ST на 3 мм з негативним зубцем Т. В V1, V2, V3, блокадних комплексах rSR's зубець Т позитивний, елевація ST. Гіпертрофія ЛП, ЛШ.

ЕКГ (01.04.09/08:55) RR – 0.72'' PQ – 0.12'' QRS – 0.12'' QT – 0.40'' Ритм синусовий, ЧСС=83уд', відхилення ЕОС вліво. ГІМ задньої стінки, гострий період. Повна блокада л.н.п. Гіса. В ІІ відведенні комплекс QRS типу Rsr' з формуванням від’ємного зубця Т. В ІІІ відведенні формування зубця Q з стійкою елевацією ST на 3 мм, двофазним зубцем Т +/–. В AVR пізній R та елевація ST на 2 мм з позитивним зубцем Т. У відведеннях V1, V2, V3, V4 комплекс QRS типу rsR's з дискордантним ST, Т. Субендокардіальна депресія SТ на 2 – 3 мм у І, AVL, V3, V4, V5, V6, з інвертованим зубцем Т.

ЕКГ (03.04.09/08:34) RR – 0.86'' Ритм синусовий, ЧСС=70уд', екстрасистоли в ІІІ. ГІМ нижньої стінки ЛШ, гострий період. Повна блокада л.н.п. Гіса. Гіпертрофія ЛП, ЛШ. В ІІІ відведенні деформований, патологічний зубець Q – 0.05'' з елевацією ST на 1 мм, з інвертованим Т. Зубець R відсутній. В AVF зубець Q – 0.04'', елевація ST на 1 мм, Т –. Амплітуда Rзнижена до 3 мм. Реципрокні зміни на передній стінці на фоні повної правої блокади, високі rsR' з позитивним зубцем Т, ST. Депресія ST на 2 мм з двофазним зубцем Т у відведеннях І, AVL,V4, V5, V6.

Група крові (02.04.09) 0 ( І ), Rh (+) позит. РМП (02.04.09) негативна
ЗАК (01.04.09) Нв-134 г/л, Ер-4.6×1012/л, Ле-11.6×1012/л, ШОЕ-8 мм/год, Ht-43%,
паличко-ядерні-10, сегменто-ядерні-62, еозинофіли-1, моноцити-3, лімфоцити-24
ЗАС (01.04.09) 60,0 мл, світло-жовта, прозора, білок – 0.05 г/л, цукор не виявлено, ер-0-1, ле-6-7
Печінкові проби (01.04.09) заг.білок – 60 г/л, білірубін заг. – 17.0 мкмоль/л, АсАТ-2.46 мкмоль/мл, АлАТ-1.2 мкмоль/мл, В-ліпопротеїди – 62 од, тімол.пр. – 7.5 од
Цукор крові (01.04.09): 9.0 ммоль/л
Коагулограма (01.04.09) протромб.акт.пл. – 48%, час рекал.акт.пл. – 300 сек, тромботест – 0, гематокрит – 43%, фібриноген – 0 г/л, етанол.тест – 0, фібриноліз – 17, ретрак.згустка – згусток не утворився
Ниркові проби (01.04.09) сечовина – 9.5 ммоль/л, креатинін – 110 мкМ/л

2. На момент виписки:
ЕКГ (08.04.09/10:31) RR – 0.74'' – 0.76'' Ритм синусовий, ЧСС=81уд', передсердна екстрасистолія (V2), не часта. Відхилення ЕОС вліво. ГІМ нижньої стінки ЛШ та передньої стінки ПШ, гострий період. Повна блокада п.н.п. Гіса. Інтрамуральна ішемія перетинки, верхівки та бокової стінки.
Гіпертрофія МШП, ЛП, ЛШ.

ЗАК (10.04.09) Нв-102 г/л, Ер-3.15×1012/л, Ле-6.0×1012/л, ШОЕ-9 мм/год, Ht-36%
ЗАС (10.04.09) 50,0 мл, солом'яно-жовта, прозора, білок – 0.05 г/л, цукор не виявлено, ер-2-3, ле-6-7
Печінкові проби (10.04.09) заг.білок – 60 г/л, білірубін заг. – 12.0 мкмоль/л, АсАТ-0.92 мкмоль/мл, АлАТ-1.88 мкмоль/мл, В-ліпопротеїди – 34 од, тімол.пр. – 5 од
Цукор крові (10.04.09) 6.9 ммоль/л
Коагулограма (10.04.09) протромб.акт.пл. – 88%, час рекал.акт.пл. – 130 сек, тромботест – 3ст, гематокрит – 36%, фібриноген – 4.0 г/л, етанол.тест – 0, фібриноліз – 22%, ретрак.згустка – 80%
Електроліти (10.04.09) Cl – 113 ммоль/л, Ca – 2.63 ммоль/л

ЕхоКС (10.04.09) КДР ЛШ – 5.12 см, КСР ЛШ – 4.47 см, ФВ – 40%, МШП – 1.42 см акінез, ЗСЛШ – 1.41 см гіпокінез, ЛП – 4.3 см, аорта – 2.53 см, АК – 0.8 см кальциноз стулок; МК – М-подібний, дегенеративні зміни, фіброз стулок, рух обмежений;ТК – мі тральна недостатність. Висновки: Дилатація ЛП, ЛШ. Гіпертрофія МШП, ЗСЛШ. Фіброзно-склеротичні зміни стінок аорти, стеноз гирла аорти. Мітральна недостатність. Порушення сегментарної скоротливості в ділянці задньої стінки, середньо-базального та верхівкового сегменту ЛШ. СЗМ значно знижена. По передній стінці незначна кількість рідини.

Rö-графія ОГК №4375 (08.04.09) Справа в нижній долі ознаки застійної пневмонії. Корені легенів застійні. Правий синус та купол діафрагми не чіткі. Лівий синус вільний. Серце значно розширено вліво.

Консультації:
Кардіолог, доцент М.М.Шютєв (по телефону) (07.04.09) Діагноз узгоджено (той же). Рекомендовано лікування: Нітрати відмінити. Коріол 6.25 мг×2 рази. Ампріл 2.5 мг×1 раз. Целебрекс 200 мг×1 раз. Амоксиклав 850 мг×2 рази.

Тромболітична терапія: пр-т АКТИЛІЗЕ: болюс 15 мг в/в стр. + 50 мг в/в кр. (30 хв) + 35 мг в/в кр. (60 хв). Супутня антикоагулянтна/антитромбоцитарна терапія: аспірин 100 мг – до тромболізису; клопідогрель 75 мг + нефракціонований гепарин 5 тис.од. – під час тромболізису.
Медикаментозна терапія: наркотичні і ненаркотичні анальгетики (морфія гідрохлорид, промедол, фентаніл, анальгін); ß-блокатори (конкор, коріол); АПФ-блокатори (раміприл, ампріл); гіполіпідемічні засоби (аторіс); антикоагулянти/антиагреганти (плавікс, кардіомагніл, гепарин); антиангінальні пр-ти (нітрогліцерин, нітронг, предуктал); глікозиди (діоксин); метаболічна терапія (рибоксин, тіотріазолін, актовегін); седативні і снодійні пр-ти (сібазон, віта-мелатонін); сечогінні (трифас); нестероїдні протизапальні пр-ти (вольтарен, целебрекс); а/б-терапія (терцеф, амоксиклав); .
Хірургічне лікування: (11.04.09) Оп-я: Розкриття і дренування гнійника препателярної бурси лівого колінного суглобу.Хворий направлений для подальшого обстеження і лікування в ЗОКД м. Ужгорода.

Лік. лікар: Бітлян С.В.

Зав. відділ.: Бітлян С.В.

Головний лікар: Петах О.І.


Ответ:

Уважаемый Владимир,

Коротко скажу, что в данный момент (после острого инфаркта) оперировать крайне нежелательно, поскольку ризк такого вмешательства запредельно велик.
Сопутствующие заболевания в свою очередь осложняют ситуацию. Так или иначе, Вам необходимо пройти обследование в нашем центре или любом другом специализированном госпитале для решения вопроса об объеме и характере оперативного вмешательства. Сделать это Вам можно не ранее чем через 2 месяца после перенесенного острого инфаркта миокарда.

Всего наилучшего,


Виталий Демянчук


0 Да Вы считаете ответ полезным?

Уточнить в рамках данного вопроса

муж. жен.
Для получения уведомления о ответе
О проекте
Список меднаправлений находится на главной странице. С этого раздела посетители начинают поиск необходимой информации. Здесь размещены клиники, болезни, лаборатории, диагностические центры, статьи.
© Medicina.ua 2005—2023. Все права защищены.
 
Авторизация
Логин
Пароль

Для чего нужна регистрация?

Если Вы — посетитель, регистрация на портале позволит Вам создать свою персональную страницу с различными сервисами, с которой смогут ознакомиться врачи. А сейчас после регистрации Вам доступно создание новых тем и активное участие в обсуждении на форуме.

Если Вы — врач, то после регистрации Вы сможете консультировать посетителей портала, а также найти потенциальных пациентов.

Для добавления вопроса в разделе «Консультация» регистрация не требуется.